Srpen 2019

Návrat z Kauai, středa

20. srpna 2019 v 14:33
Zítra po sbalení svých věcí a úklidu základny nám bude naservírován oběd. Vydáme se do údolí a hurá zpět do civilizace.

Příjezd ke III. ZŠ je plánován kolem 16:00 hod., ale může se dle stavu na silnicích změnit.

O aktuálním příjezdu budete informováni zítra SMS zprávou, až budeme míjet město Jičín.


Užijte si se členy naší expedice zbytek prázdnin a prožijte další školní rok v radosti a pohodě.

Tým ZEBRA se těší na příští pobyt na Svornosti ve společnosti Vašich dětí.

Zoologův deník, den devátý, úterý

20. srpna 2019 v 14:24
Dnes nás čekal poslední den výcviku a s ním poslední rozcvička a zkoušení před základnou.

Odpoledne se chystá přehlídka rozličných zvířat a maškar.

Večer budeme hodnotit své působení zde na ostrově. Přínos jednotlivých týmů vědě bude posouzen a vyhodnocen. Na oslavu naší společné práce uspořádáme taneční večer a užijeme si poslední hodiny pobytu na ostrově.
Zítřejší loučení bude bolestné, ale vynahrazené tešením se na naše blízké, od kterých jsme byli na delší dobu odloučeni.

Zoologův deník, pondělí

19. srpna 2019 v 13:13
Dnešní ráno se budíček opozdil a rozcvička se nekonala. Potřebovali jsme po nočním pochodu dohnat spánkový deficit, ale také se na naši základnu snášel z nebe hustý déšť.

Dopoledne to příliš nevadilo, ale po obědě jsme zůstali uvězněni na základně. Čas jsme využili k pokusům v laboratoři. Každý sám provedl 8 na sobě nezávislých pokusů. Úspěšnost v jednotlivých pokusech se sečetla v týmu.
Večerní program jsme si zpestřili sázením na své kolegy. Každý tým vsadil do banku dle svého uvážení a v případě výhry obdržel na konto dvojnásobek. V tomto hazardu nejlépe uspěl tým "žlutých".

Zoologův deník, neděle

19. srpna 2019 v 13:07
Nedělní ráno se ničím nelišilo od ostatních "pracovních" dnů naší expedice. Ranní hudební i pohybové lekce pokračovali beze změn.
Odpoledne přineslo průlom do našeho zkoumání a pátrání po živočichovi jménem Zanimo. Až do večeře jsme se honili ve skupinách po nedalekých lokalitách, které Zanimo vyhledával, a kde zanechal svoje stopy. Nakonec jsme po několika kilometrovém pochodu objevili Zanimovy ostatky. Štěstí při pátrání potkalo opět červený tým. Pro celou zoologickou komunitu má tento nález nedozírnou cenu. Je to prostě poklad.
Abychom se neomezovali na zkoumání přírody za denního světla, dnes jsme se zaměřili na průzkum nočního života na ostrově Kauai. Nejdřív jsme u táboráku ohřáli buřty, abychom se posílili. Krátce před pochodem jsme měli chvíli zavázané oči. Proto jsme okolí vnímali zbystřeným ostatními smysly. Při pochodu nocí jsme pak lépe slyšeli zvířecí zvuky z okolí. Teplá noc, jasná obloha a měsíc krátce po úplňku nás provázely po celou dobu pochodu.

Zoologův deník, sobota

19. srpna 2019 v 12:00
V sobotu dopoledne probíhal základní výcvik jako obvykle bez ohledu na to, že je něco jako víkend. Stihli jsme zpěv, tanec i rozhlédnout se po okolí.
Odpoledne jsme v pěti disciplínách měřili stupeň získané zdatnosti a šikovnosti. Teorií získané vědomosti jsme nyní převedli do praxe. Simulací pohybových stereotypů jsme napodobovali pohyb žabek, kamzíků, opic a píďalek. Podle toho, jak rychle si celý tým osvojil daný zvířecí pohyb, se umístil v žebříčku naší zvířecí olympiády. Dnešek byl vyloženě nakloněn červenému týmu, který po napínavém konečném rozstřelu se žlutým, vyhrál celou olympiádu.
Nejnapínavější program nás čekal až po večeři. Došlo na druhé závěrečné kolo soutěže Voice of Svornost. Celý program uvedl sbor koučů, jejichž řady se rozšířili o hosty Daru Rolincovou, Martu Jandovou a celý sbor tvrdil drsňák Rytmus. Vystoupení koučů mělo několik částí v různých hudebních stylech a sklidilo nekonečný aplaus.
Následně se soutěžící z prvního kola prezentovali se svým koučem nebo koučkou. Výběr písní i jejich zpracování bylo neskutečně pestré. Starší soutěžící se nechali podpořit při vystoupení celým svým týmem. Diváci nevěděli, co sledovat dřív. Hudební doprovod, hair styling, kostýmy, showman ship, nebo hudební přednes. V závěrečném hodnocení diváků vyhrála na plné čáře Adélka Šturmová, která svým minimalistickým zpracování a vlastním hudebním doprovodem na ukulele, zcela uchvátila celé publikum.

Zoologův deník pátek

16. srpna 2019 v 21:01
Dnešní dopoledne proběhlo, dle již dobře zaběhlých pořádků.
Počasí nás ničím nepřekvapilo a převážně se na nás usmívalo slunce.
Po obědě nás čekala výprava do nížin a na pevninu mezi suchozemce. Tady jsme prezentovali průběžné výsledky naší práce veřejnosti. Vědecká práce je odkázána na dobročinnost mecenášů a náklonost veřejnosti. V restauraci DEMI POST jsme kolemjdoucím předvedli naše muzicírování a na oplátku dostali čerstvou pizzu a koláč. Posilněni a občerstveni jsme se vydali zpět vzhůru na kopec na naši ostrovní základnu do klidu a ticha bujné vegetace.
K večeři nás zde čekal steak z kuřátka a hromada bramborových hranolků. S plnými břichy jsme se ponořili do další teorie, promítání filmu "Život brouka". V následujících dnech se budeme pozorováním brouků v okolí blíže zabývat. Právě teď si ale o broucích necháme jen zdát.

Zoologův deník, čtvrtek

15. srpna 2019 v 13:30
Dnes ráno se nám ostrov ukázal za zcela jasného počasí. Teď teprve můžeme naplno ocenit pestrost okolní vegetace. Proto se ranní rozcvička koná vždy na terase, odkud je výhled na nedaleké kopce i hluboké údolí, které kdesi pod námi skrývá mořský břeh oddělující náš ostrov Kauai od pevniny a ostatní civilizace.
Bez výrazných změn uteklo celé dopoledne. Nejmladší v druhé půli stále neúnavně zkoumali lesní poklady nedaleko základny. Slunce svítilo jasně, ale vítr z hor foukal studený.
Po poledním klidu jsme společně vyšli po hřebenu našeho kopce na sousední návrší připomínající roviny kolem města Kolína. Proto jsme ho nazvali Kolínská náhorní plošina. Místní podmínky vyhovují určitým druhům koz a ovcí, které se tu ve stádech pasou. Zde jsme také zaznamenali přírodní úkaz. Na jednom místě se tu nalézá několik naprosto odlišných podloží. Všechny typy podloží jsme pečlivě prozkoumali bosou nohou. Cestou zpět na základnu jsme odebrali ještě další vzorky. Nejenže jsme se procvičili ve sběru místních borůvek na čas, ale výsledky své práce jsme mohli ochutnat při odpolední svačině v podobě výborného borůvkového koláče.
Abychom si zpestřili trávení volného času, někteří členové našich týmů se přihlásili do známé soutěže Voice of Svornost. Z pevniny za námi přijeli známé osobnosti showbusinessu. Vojtěch Dyk, Ljuba Kali, Jana Kirschner a Pepa Vojtek, kteří hodnotili umělecké výkony našich kolegů. Velmi jsme si cenili vzácných rad a zkušeností, kterých se našim soutěžícím od nich dostalo. Nakonec vox populi uděloval body a rozhodl o konečném pořadí umělců i celých týmů.

Zoologův deník, středa

15. srpna 2019 v 13:23
Ráno jsme načerpali energii rozcvičkou na terase.
Dopolední pohybový trénink probíhal za rozdělení členů expedice na mladší a starší. Starší zvládali složitější taneční sestavy a mladší, kteří jsou šikovnější na sběr drobných vzorků místní vegetace, se oddávali zkoumání lesního podrostu. Následky podrobného průzkumu se projevili modrým zbarvením několika oblastí těla, které bylo podpořeno u oběda, kdy se podávaly borůvkové knedlíky.
Na vážnější témata došlo až odpoledne. Kolektivně jsme řešili problém kuňky žlutobřiché při pravidelné migraci mezi stanovišti přes rušné silniční tahy. Počasí bylo pro kuňky příznivé, občas sprchlo a ve vlhku se jim obzvláště dařilo. Problém nejefektivněji vyřešili modří neboli tučmodráci, kteří úspěšně přepravili přes tříproudou silnici celých pět kuněk žlutobřichatých.
Ekologii byl věnovaný i včerejší večer, kdy jednotlivé týmy v krátkých sehraných scénkách upozornily na několik hrozících přírodních katastrof. Přesvědčili jsme se, že se naše expedice skládá ze všímavých, nápaditých a uvědomělých členů. Doufáme, že náš společný apel osloví co nejširší veřejnost. Před spaním jsme procvičili paměť hrou živé pexeso a pak se už zachumlali do dek v našich přístřešcích.

Zoologův deník, úterý

14. srpna 2019 v 12:05
Ráno jsme se probudili na ostrově zahaleném do vlhké mlhy. Po ranním budíčku jsme vyběhli na rozcvičku před základnu. Za hudebního doprovodu jsme protáhli svá ztuhlá těla a do plic natáhli zdejší vysokohorský vzduch promíchaný se slaným přímořským vánkem. U snídaně získala velkou oblibu pomazánka z nejmenších rybiček rejdících v mělkých vodách okolo ostrova.

Dopolední program budeme pravidelně trávit teoretickou přípravou. Netradičně a pokrokově zoologickou tematiku memorujeme v hudebním zpracování. Patrně proto se nám informace ukládají tak hluboko do vědomí. Společně tedy zpíváme o netopýrech, veverkách, můrách, ještěrkách atd.
V druhé části dopoledne stejnou tematiku propojujeme s pohybem a tancem. Tato metoda učení odpovídá Komenského metodám a zásadám názornosti, aktivnosti, trvalosti poznatků a učení. Pro nás je tento proces společného učení nejen zábavným, ale nesmírně přínosným.
Náš odpolední program se soustředil na posilování těla a vytrvalosti každého člena expedice. Po obědě a poledním klidu jsme utvořili tříčlenné týmy a vydali se lesními cestami kolem základny. Cestou jsme plnili úkoly zaměřené na paměť, obratnost, šikovnost a výbušnost. Nejvýkonnější trojice získaly "zebrony" pro svůj tým.
Praxe byla opět prostřídána teorií. V jídelně celá expedice zhlédla krátký časosběrný dokument o rozličné fauně, který při svém studiu nasbírala dlouhodobá členky organizace ZEBRA a zkušená kameramanka expedice Lenka. Z poselství krátkého filmu vyplynul další týmový úkol. A sice vytvořit krátkou scénku nebo klip na téma aktuálního ekologického problému s cílem přitáhnout pozornost veřejnosti, případně nastínit možnosti na řešení.
Večeře do nás všech napadala rychlostí blesku. Večerní program byl odpočinkový. Sešli jsme se venku před základnou kolem ohniště. Společně jsme si zazpívali známé i neznámé písně za doprovodu kytar. Oheň nás příjemně hřál, a navíc jsme na něm ohřáli buřty, kterými jsme se zasytili natolik, abychom upadli do posilujícího spánku.

Zoologův deník, den první

13. srpna 2019 v 13:31
Kolem poledne jsme se společně s 65ti členy výpravy vylodili na ostrově Kauai, o jehož existenci jsme měli někteří jen chabé tušení. Cesta na ostrov měla několik částí. Po souši celkem pohodlně na kolečkách, dále do výše vysokohorským vláčkem a v závěru jsme se museli ve výši 1088 m.n.m. brodit vodou, která padala z nebe. Ostrov Kauai nám na konci cesty poskytl suché útočiště v základně Svornost.
Ostrov sám o sobě by měl být neobydlený a význačný tím, že se zde nalézá několik vegetačních oblastí. Od vlhkého pralesa přes rozlehlé písčité pláže až po chladné vrcholky sopečného pohoří.
Naším společným úkolem je dlouhodobý výzkum jednotlivých biomů a živočichů v nich žijících.
O tom, že ostrov skýtá velké bohatství rostlinné i živočišné jsme se přesvědčili u oběda a večeře z místních zdrojů, které nám byly první den servírovány na základně. Podmínky pro pobyt i zkoumání se zdají být výtečné.

Dalším překvapením prvního dne byla úvodní přednáška známého filantropa Dylana Stepilka. Pan Stepilka nám vyprávěl příběh, který byl popsán v jednom nalezeném lodním deníku. Na ostrově se kdysi krátce ocitla skupina pirátů, kteří údajně spatřili zvláštního a dosud neznámého tvora, který byl studijně nazván Zannimo. Existence tohoto záhadného tvora však nebyla nikdy dokázána. A také proto jsme tu my. Při organizaci jednotlivých výzkumů na nás budou dohlížet a své zkušenosti s námi sdílet členové Stepilkova výboru ZEBRA (Zoological Exploration of Bizarre and Rare Animals).
První večer jsme byli rozděleni do týmů dle kvalifikace na jednotlivé biomy. Každý tým je specifikován barvou, názvem a určen svým vybraným patronem ze světa zvířat, který reprezentuje silné vlastnosti daného týmu.
Úlohou šesti badatelských týmů a výboru ZEBRA je tedy zmapovat faunu ostrova Kauai, případně objevit tvora Zannima. Za úspěšné plnění úkolů a pátrání po stopách výskytu tvora Zannima budou týmy sbírat "zebrony". Po úspěšném absolvování výzkumného pobytu, který přinese vědě nebývalé poznatky a snad i objev zcela nového tvora na nás může čekat zahraniční spolupráce s dalšími vědeckými organizacemi například v nedalekém Švýcarsku.