close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Srpen 2018

Mise Désmifotós - základna, den 11.

23. srpna 2018 v 14:20
Den 11
Poslední celý den na základně nás čekalo hodně práce. Bylo nutné rozhodnout o nejúspěšnější posádce. Aktuálně totiž celkem 3 posádky zůstávali s naprosto stejným počtem fotonů na prvním místě hodnocení.
Po obědě následovala kontrola znalostí a vědomostí o expedici ADAM 84 a následně proběhla zkouška týmů ve střelbě laserovými zbraněmi. Výsledky přinesly dlouho očekávané závěrečné vyhodnocení. Oceněni budou ovšem všechny týmy za splnění všech úkolů. Bohužel jen jedna posádka postoupila do fáze účasti na Misi Désmifotós. Budeme jejich výzkum nadále sledovat a budeme jim přát úspěch. My všichni společně si neseme získané zážitky a zkušenosti s sebou na další cestě za svou vesmírnou budoucností.
Nyní nás už čeká jen oslavování. Tanec s vesmírnými maškarami. Právě se na něj připravujeme.
A po večeři užijeme kosmickou diskotéku, při které se bude otřásat celá základna v základech.

Nechť nás i vás nadále síla provází…

Mise Désmifotós - základna, den 10.

23. srpna 2018 v 14:07
Den 10.
Celý dnešní den byl ve znamení vystoupení pro seniorskou skupinu vesmírných skautů. Měli velký zájem se podívat, co všechno jsme po sobu našeho pobytu nacvičili.
Odpoledne jsme všechnu naši techniku, jak hudební, tak kosmickou - námi vyrobenou, instalovali před základnou. Otestovali jsme nastavení zvuku a spolehlivost spojení. Když nám vše ladilo, a bylo připraveno, posilnili jsme se svačinou.
Následoval více jak hodinový koncert, z kterého byli všichni posluchači i vystupující dojati na maximum. Naše výkony publikum ocenilo neutuchajícím potleskem následovaným několika hudebními přídavky. Na závěr věnovali diváci mnoho pozemských fotonů na účet našeho výzkumu.
Před večeří se nám promítali záběry z osmdesátých let, kde jsme na archivních snímcích poznávali důstojníky MOZKU, kteří v té dávné historii zpívali vesmírné paprsácké písně jako my nyní. Poznali jsme důstojnici Hvězdnou, Volantis, Kostronauti a další. Bylo znát, že desítky let nenadělalo žádné zásadní změny na usměvavých tvářích našich velitelek.
Večer nastalo oblíbené obchodování. Na základně byl otevřen dobře zásobovaný obchod. Opakováním dobře nacvičených činností jsme vydělávali vesmírné platidlo, kterým jsme vykoupili celý obchod. Každý si do kajut odnášel plno úlovků a potom následovala sladká hybernace.

Mise Désmifotós - základna, den 9.

21. srpna 2018 v 20:00
Den devátý
Ranní budíček byl dnes předsunutý a následovala snídaně, po které jsme si na záda naložili již připravenou výstroj a výzbroj doplněnou o cestovní amarouny.
Krátkým pochodem jsme se dostali na start přesouvacích vozítek, které nás svezli do údolí a přiblížily nás k teleportovacímu lanovému zařízení. Přesun byl několikaminutový. Brzy jsme se ocitli v rozšířeném simulačním prostoru Sněžka. Tady jsme ve výšce 1 603 m n.m. zazpívali několik písní pro radost, lepší aklimatizaci a pro pár kolemjdoucích.
Po velkém potlesku jsme se lehkou mlhou vydali z hory dolů, abychom cestou na naší základnu pátrali po zprávách, které zanechal lid Simeíosi. Na každé základně, kterou jsme míjeli, byla pro nás připravená zpráva v mnoha vesmírných jazycích. Tyto zprávy bylo nutné nejprve rozluštit a pak informace v nich uchované využít k pochopení osudu lidu Simeiosů. Ze zpráv a indicií nakonec vyplynulo, že tu nedaleko zanechali tito návštěvníci velké překvapení, které odhalila skupina Bakared.
Zasloužené večerní amarouny se podávaly v podobě smaženého sýra s bramborem.
Po zdolaných téměř 15ti kilometrech v řídkém horském vzduchu, jsme pro regeneraci těla i ducha shlédli ve školícím středisku český muzikál.
Nechť nás síla zítra opět provází!

Mise Désmifotós - základna, den 8.

21. srpna 2018 v 19:28
Den 8.

Dnes se teploměr na zdi naší základny vyhoupl na 25°C již při ranní rozcvičce.
Celý den bylo teploučko.

Odpoledne jsme před základnou roztáhli satelitní rušivé deštníky narušující ultrafialové záření dopadající na naše tváře.
Technika vládne vesmirem. Ani my nemůžeme stát stranou. Dnešní den jsme se vrhli na návrh a konstrukci droida. Cestu v raketě si žádná posádka bez droida neumí představit. On astronatům pomáhá se vším, co lidská bytost nezvládá. Sběr vzorků všeho druhu, vyhodnocování dat, satelitni a jina komunikace. A právě tak nadupaného droida musela dnes každá posádka sestrojit. Navíc jsme do droida uložili poselství, které každá posádka nahrála do jeho systému pro případ, že se setká s jinou civilizací.

Po večerních amarounech jsme své droidy prezentovali naším důstojníkům MOZEK.
Nezůstalo u techniky. Navíc jsme si každý připravili choreografii na hvězdné téma.
Důstojníci MOZKU nezůstali pozadu a na úvod předvedli také celkem slušnou show v čele s Markétkou Hvězdnou píseň: Dlouhá bílá žhoucí kometa. Celkově se večer vyvedl.
Po zábavě nastala příprava nejen na noční hybernaci, ale také na zítřejší den.

Mise Désmifotós - základna, den 7.

20. srpna 2018 v 10:46
Dobré ráno všem,
dnešní ráno upozorňovalo na velmi parný den. Už při zpěvu se nad námi utvořily mraky, proto tancování na terase nebylo tak náročné.
Energii jsme doplnili amarouny s názvem VKZ "se třemi".

Po polední pauze jsme rozjeli meziplanetární obchod. Naše posádky se pohybovaly vesmírem. Po přistání na planetě, kterých bylo celkem 8, bylo možné nakupovat nebo prodávat různé komodity jako vodu, plutonium, diamanty, mimozemšťany atd. Ve vesmíru zároveň přepadávali vesmírní piráti. Piráty se mohla stát jakákoliv posádka, která zakoupila dostatek zbraní. Militaristické posádky začaly mít brzy převahu. Pacifisté, kteří nedokázali svým poctivým obchodem nahradit prvotní ztráty, podlehli dravějším posádkám. Ani pozdější půjčku od banky už nedokázali proměnit a konec obchodování skončilo velkými rozdíly mezi posádkami. Někteří už nedokázali zachránit svůj zůstatek na účtu a skončili hluboko pod hranicí bankrotu. Jiné posádky se vyhoupli k zisku několika tisíc fotonů.

Pro uklidnění vášní následovala teorie. Přesunuli jsme se do školícího střediska. Pro získání zkušeností s organizací a průběhem misí jsme shlédli záznam z expedice ADAM 84, kterou podnikli návštěvníci z 25. století.
Tato expedice je pro nás velkým zdrojem inspirace, proto její studování pokračovalo i po večerních amarounech.

Dobrou a ještě lepší noc z kajut astronautů do údolí…

Mise Désmifotós - základna, den 6.

19. srpna 2018 v 10:42
Den 6.
Už při snídani se mezi ranními amarouny objevila další indicie navádějící ke slavné osobnosti show bysnysu. Tyto indicie přicházejí z místní kuchyně. Sbíráme je a časem dle nich určitě určíme hledanou osobnost.
Dnes jsme si po snídani dopřáli testování námi vyrobených amarounů. Výsledky byly uspokojivé. Konzistence bezvadná, ale chuť nijak zajímavá, spíš žádná. Ještě budeme muset zapracovat na receptu.

Choreografie a výuka písní pokračuje slibně každým dnem se vylepšujeme.

Po poledním klidu nám byla doručena zpráva od cizich civilizací. Jelikož byla zašifrovaná v tajence, bylo nutné splnit nemálo úkolů, abychom rozluštili jednotlivá slova. Někomu se dařilo lépe a někomu méně přijít na systém záznamu této civilizace. Nakonec jsme rozluštili tajemnou zprávu všichni:

´´Buďte vítáni, kdo na tuto planetu v míru přicházíte. Náš lid se nazývá Simeíosi a obýval tuto planetu po dobu sto oběhů nedlouho po zhroucení naší domovské hvězdy. Tato planeta se stala naším přechodným domovem, protože naše planetární soustava byla hvězdou pohlcena. Tato planeta je krásná a rozmanitá. Hostí spoustu druhů organismů a nerostné bohatství. Přesto jsme zde nemohli zůstat kvůli malé velikosti této planety a vydali jsme se hledat jiný vhodný domov pro náš lid. Prosím, pobývejte zde mírumilovně a ohleduplně a žijte blaze!
Velký lid Simeíosi"

Před večerními amarouny jsme si zasportovali při vybíjené a bejzbólu. Nehráli jsme dlouho, když nás překvapil velký shluk H2O nad našimi hlavami, který nás rychle zahnal do bezpečí a sucha naší základny. Zbývající čas do jídla jsme si ukrátili promítáním fotografií a filmů z již uskutečněných akcí a výcviků, abychom si připomněli své úspěchy a poučili se z chyb ostatních.

Večer jsme si krátili "Nesmírně vesmírnými sázkami", při kterých se lehkomyslně i promyšleně hazardovalo s vysokými částkami. Prohry střídaly výhry, až se před spaním sázení uzavřelo a pořadí jednotlivých týmů bylo sečteno, podtrženo a fotony rozděleny. My jsme se ihned rádi rozdělili do kajut a den ukoncili ve vodorovné poloze.

Mise Désmifotós - základna, den 5.

18. srpna 2018 v 12:00
Pátý den
po dnešním dni mohu tvrdit, že jsem si na zdejší denní rozvrh tak zvykl, že se těším na ranní rozcvičku s písní Universum pod vedením Markétky Hvězdné. Jako kouzlem do mě vjede přímo hvězdná energie a těším se na nové znalosti, zážitky a výzvy, které na mě čekají. Také dobře vím, že na jejich zvládnutí nejsem sám, mám za sebou svůj tým.

Stav beztíže
Tento trénink se zakládal na simulaci pohybu ve vesmíru. Cesta na Désmifotós bude dlouhá a v kabině budeme muset přivyknout beztížnému stavu. Vyzvedli jsme vždy jednoho člena z našeho týmu do výše a transportovali ho na jiné místo.
V průběhu transportu musel daný astronaut absolvovat několik zásadních činností jako obrat o 360°, průchod modulárním uzávěrem, doplnění tekutin a zápis záznamu na papír.

Astro-gastronomie
Na toto téma jsem byl hodně zvědavý. Je mi jasné, že při cestování vesmírem nebude možno převážet příliš mnoho ingrediencí. Jak zařídit, aby strava byla pestrá a výživná? Odpovědí a řešením zároveň se mi staly "amarouny". Nejdříve jsme shlédli instruktážní video a pak jsme si amarouny samy vyrobili.
Druhou částí výuky bylo ochutnávání a rozpoznávání potravin. Při potížích, které nás můžou na cestách potkat, budeme muset často spoléhat jen na své vlastní smysly. Například vyřazením zraku při ochutnávání není jednoduché různé ingredience jednoznačně rozeznat a určit. Z toho plyne naše poznání, že i taková chuť si žádá svůj trénink...

Po večeři nás jasná a teplá noc vylákala ven. Za praskání táboráku, brnkání kytary a společného zpěvu jsme si opekli buřty. Právě, když jsme byli akorát tak zralí k tomu, uložit se ke spánku, obdrželi jsme zprávu z org. MOZEK. Nedaleko naší základny se zřítil roj asteroidů. Tyto objekty je možné rozpoznat jen mladým lidským zrakem. Vyslali jsme naše nejmladší astronauty, aby dané místo prozkoumali a situaci vyhodnotili. Jaké bylo naše překvapení, když se každý z nich vracel z cesty s malou hvězdičkou, s níž odcházel rovnou do své kajuty k hybernaci.

Nechť nás, i Vás, snění provází...

Mise Désmifotós - základna, den 4.

17. srpna 2018 v 10:16
Po nočním dobrodružství se dnešní budíček posunul a byla vynechána rozcvička.
Ovšem v amarounové kabině nás čekalo snídaňové překvapení. Snídaňový stůl byl vyzdoben notami a odkazy ke známému zpěvákovi Farrokh Bulsara, známému pod pseudonymem Fredy Mercury. Pravděpodobně s námi náš kuchař sdílí nadšení pro hudbu.
Kromě nadšení pro hudbu je kuchař bezespporu nadšen i pro vaření. Jeho výtvory nás stále překvapují. Jako zrovna dnešní oběd. Rajská omáčka s masem, které pocházelo patrně z Rajské zahrady. Zkrátka exploze chutí.

Počasí lákalo k vycházce, tak jsme se vydali společně ke Kolínské boudě. Tam jsme pozdravili místní kozy ve výběhu, zazpívali okolo jdoucím turistům a na svačinu jsme byli zpátky na základně.
Na dnešním programu teorie spojené s praxí byla astronomie.
Poznat souhvězdí vytvořené z hvězd jednotlivých členů týmu není lehké. Žádnému týmu to ovšem nedělalo potíže. Jen když se některé hvězdy zamotali do mléčné dráhy, trvalo déle jejich určení a propojení do souhvězdí.
K hvězdám patří planety. A právě planety Sluneční soustavy jsme museli odhalit a určit jejich vlastnosti jako vzdálenost od Slunce, velikost a počet jejich měsíců. Nejlepšími astrology byl vyhlášen a fotony odměněn modrý tým.

Čtvrtý den výcviku uzavřela večerní kvízová hra. Týmy si zariskovali na témata: Sluneční soustava, Technika, Souhvězdí, Znamení zvířetníku, Osobnosti, Vesmírné objekty a jevy.
Aby se týmy dostali k možnosti zodpovědět otázku jako první, usilovali takovou silou, že poškodili jemné hlasovací zařízení až došlo ke ztrátě spojení s vyhodnovací centrálou. Kvíz byl ale nakonec úspěšně ukončen. Nejlepšími teoretickými znalosti se prokázal v tomto kvízu červený tým.

Nechť nás i nadále síla provází.

Mise Désmifotós - základna, den 3.

16. srpna 2018 v 10:50
Ahoj slunce, ahoj planeto,
dnešního rána nás v kajutě probudilo paprskem slunce. Seběhli jsme se k ranní rozcvičce. S výhledem do údolí jsme při hudbě probrali i naše tělo. Chuťové pohárky se probrali záhy v amarounové kabině.
Dopolední zpěv i tanec proběhl opět za svitu slunce.
Obědové amarouny byly předzvěstí našeho odpoledního tréninku. Knedlíky plněné místním ovocem připravené na sladko.

Náš další program se týkal pozorování a průzkumu fauny a flory.
Důstojník biolog nám představil potravní řetězec, který funguje na planetě Désmifotós. Simulací chovu jednotlivých, nám zcela neznámých živočichů, jsme získali přehled o tom, kdo je na Désmifotósu predátorem a kdo jeho kořistí. Názvy a vzhled těchto tvorů byl pro nás do této doby velkou neznámou. Nicméně doufám, že v případě, že se na planetu dostanu, dokážou tito tvorové naši přítomnost akceptovat a my nenarušíme jejich přirozené prostředí.

Druhá část dnešního výcviku se týkala pozorování okolní fauny. Musíme být schopni se na naší misi pozorováním dozvědět o okolí co nejvíce užitečných informací. Odměnou za naše snažení jsme získali semínka, z kterých se nyní snažíme vypětovat rostliny. Půdu jsme nahradili vatovou náhražkou a fotosyntéza je zajištěna přirozenou cestou. Jestli budou semínkům tyto podmínky vyhovovat, budeme moci zkoumat, jak se námi vypěstované rostliny budou chovat po importování na stanoviště Désmifotósu.

Večer jsme znovu shlédli dokument k minulé misi a také odpočinkový film. Málem jsme u něj usínali únavou, a tak jsme se rychle přesunuli do svých kabin k celkové hybernaci.
To však neměl být konec překvapením dnešního dne.
Jaký byl náš údiv, když jsme byli z hybernace vytrženi zprávou, že došlo k podtlaku v kabinách modulu Perseus. Bylo nutné kabiny vyklidit a donést z venku náhradní součástky, které by dokázaly ve ventilačním systému tlaky opět vyrovnat. S technickým řešením závady nám pomohl Droid, který je členem naší výcvikové skupiny.
Celá záchranná akce trvala ca. 2 hodiny. Po té jsme všichni ulehli spokojení a šťastní, že jsme takovou situaci zvládli. Noc byla jasná a teplá, takže to celé byl nakonec krásný zažitek.
Zpětně si uvědomuji jaké štěstí bylo, že modul Andromeda, kde jsou ubytovaní mladší astronauti, byl zcela funkční a tamní astronauty nic z dnešní hybernace nevyrušilo, až do ranního budíčku, který uvedl do pohybu další, již čtvrtý den výcviku.

Mise Désmifotós - základna, den 2.

15. srpna 2018 v 10:53
Den 2.
Tak a máme za sebou první kompletní den na výcvikové základně.
Ráno jsme opustili hybernující kabiny v 7:30 hod. Po zaktivování našeho těla na čerstvém vzduchu před základnou za zvuku galaktické hudby, jsme pojedli v jídelně ranní amarouny. Nabídka je bohatá a udrží naše organismy po dobu dopoleního zpěvu aktivní. Druhá část dopoledne je pravidelně věnovaná nácviku koordinovaného pohybu do rytmu a slov písní Dětské noty.

Tancem se rychle přeneseme k poledním amarounům. Slepičí polévka a guláš s knedlíkem jsou opět typickým jídlem, ale ingredience budou speciálně vyvinuté pro místní nadmořskou výšku, jinak by jídlo nechutnalo tak vyváženě a maso by nebylo tak měkké. Odpolední mikrohybernace nám pomohla polední menu strávit.
Energie nám bylo třeba, protože jsme odpoledne ve skupinkách po třech astronautech absolvovali běh okolím, kdy jsme v časové tísni plnily kosmoúkoly, např. trenažér pilotování létajících talířů, poznávání minerálů a kamenů, vystřelování raketek na cíl, působení na pohyby planet, jejich poznávání atd.

Večerním cool meetingem jsme opět prozpívali a protančili.
Všichni vědí, že při vesmírných letech hrozí v těsných kabinách ponorková nemoc, tzv. "trudomyslnost". Proti této hrozbě astronautům pomáhá zpěv a dobrá nálada. Proto byl pro nás večerní úkol tak zásadní.
V kolektivu jednotlivých posádek připravit vlastní úpravu, buď známé nebo námi upravené, písně.
Zpěv musel být melodický, harmonický, rytmický a několikahlasý. Důstojnická posádka tvořila odbornou porotu a naše vystoupení slovně zhodnotila. V závěru večera byly naše výkony ohodnoceny. Výsledky sečteny a podtrženy. Fotony rozděleny. Do vedení se po dnešním dni vyhoupla posádka Lilionů.
Rychle jsme zahybernovali, abychom na třetí den byli opět fit.

Nechť nás, i vás, síla provází.