Srpen 2015

Den Jedenáctý

27. srpna 2015 v 9:51
Tento den je nejteplejší za poslední dobu a po prériích se neprohání žádný vítr.
Již brzkého rána bratři vyběhli ven, kde z dostavníku vypadlo velké množství dollarů, po kterých se hnaly bledé tváře jak šílení. Všechny papírky posbírali a opět se vrátily ke každodennímu běhu povinností.
Již zítra končí doba určená bledým tvářím k užití našeho území. Mají za sebou velký kus práce a dostály také všem slibům a závazkům daným mému lidu. Za toto jsem jim věnoval talismany ukrývající energii jejich společného snažení. Talismany jim otevřou cestu k pokladu, který se na naší prérii skrývá odpradávna.
Na cestu k pokladu se vydají dnešního odpoledne. Zprávu o jejich úspěchu budou šířit bledí bratři osobně, neboť dnešního večera se v míru se všemi rozloučíme, ať uspějí či nikoliv. Společně vykouříme opět dýmku míru u slavnostního ohně. Nechť je teplo a jasnost plamenů provází na jejich dalších stezkách.

Bylo mu velkou ctí se všemi se setkat a naučit se tak mnoho o jejich kultuře.

Den Desátý

27. srpna 2015 v 9:50

Ranní režim zpívání a pohybu zachovaly bledé tváře beze změn.
Po poledním odpočinku se bledí bratři počali maskovat. Zprvu jsem si myslel, že vyjdou na válečnou výpravu. Některé podoby, které na sebe vzali, budili velký respekt až hrůzu. Také se objevilo velké množství indiánských podob. Nakonec si žádné převtělení netrouflo vyjít z bílého domu. Naopak všichni společně tančili a veselili se až do večeře.

Poslední část dne se v bílém domě odehrával jakýsi trh a výměnný obchod. Bojovníci pobíhali sem a tam a získávali papírky zvané dollary, za které pak vyměňovali různé zboží, o kterém jen bledé tváře vědí, jaký mají v jejich životě smysl.

Den Devátý

26. srpna 2015 v 10:12

Bledé tváře se dnes probudily do uplakané a větrné prérie, kdy vrcholy našich hor pokrývaly nízké mraky.
Dobrý Manitou na část bledých tváří seslal velmi brzkého rána pročišťovací kůru. Při této kůře je důležité, aby se bratři semkli do skupin těch, kteří jsou nuceni kůru podstoupit a těch, kteří se o postižené starají. Ve zkoušce čistící kůry, kterou bledí bratři jistě prožívali poprvé, uspěli velmi dobře. Z jejich chování, ohleduplnosti, vzájemné úcty a nasazení vlastních sil k pomoci blízkému bratru bylo znát, že jsou všichni obdařeni vzácnými vlastnostmi. Po čase některé, kteří pomáhali postiženým postihla Manitouova kůra taktéž.
U ranní krmě se tento den sešlo jen málo bratří.
Dopolední zpěv, obvykle tak silný, se toho rána ozýval slabě, ale odhodlaně. Polední krmě byla skromná sestávající se z vyvařeného zvířete a rýže. Všichni svorně a rádi už tento posilující pokrm pozřeli.
Po poledním zklidnění se k bledým bratrům z údolí z obce Pec pod Sněžkou dostavil jejich šaman, zvaný lékař, který zhodnotil zdravotní stav. Stav se velmi rychle zlepšoval. Odpoledne většina bledých tváří prospala a jen polovina z nich šla obhlédnout naše skromná loviště.
Večer se již většina bratří sešla ke společným hrám a noc proběhla znovu klidně. Na bílý dům se snesl Manitoův stín hluboké posilující noci.
Dnes ráno se bledé tváře ze své nejbledší podoby dostaly a opět nabyly své úplně běžné bledosti, která je uprostřed lící zčervenalá. S radostí právě poslouchám opět silnou ozvěnu ranního zpěvu.
Tento den již opět svítí slunce a láká nastavit tvář jeho kouzlu.

I v této zkoušce naše bledé tváře obstály na výbornou. Prokázaly obětavost, statečnost a svornost.

Den Osmý

25. srpna 2015 v 11:46
Dnešní program začal netradičně. Po ranní potravě se veškeré osazenstvo bílého domu vydalo na stopovací pochod. Stopování bylo ukončeno obědem podávaným v pozdější době než obvykle.
Po poledni jednotlivé týmy porovnávali svou obratnost a rychlost. Házeli mezi sebou kulatým měkkým a lehkým předmětem nebo odpalovali menší kulatý těžší předmět dřevěným kyjem.
Část menších bratří provozovala taneční kreace, a tak se opět okolí domu hemžilo činorodými skupinkami bělochů.

Po večerním zklidněním se opět bledí bratři sdružily ve velké místnosti, kde se navzájem bavily veselými scénkami. Bojovali a soupeřily statečně a získaly tak velký obnos v dollarech pro stavbu jejich železné stezky.

Unavení ze stopování, vyfoukaní a úspěšní odešli na svá měkká lože.
Howgh - domluvil jsem !

Den Sedmý

24. srpna 2015 v 17:12
Den Sedmý
Tento den byl jiný než předešlé. Bledé tváře od rána zdobily okolí svého domu.
V druhé půli dne se z údolí na naše území sjelo velké množství kočárů, z kterých se vyhrnuly stovky bledých tváří.
Nastalo společné vítání a hromadné veselí doprovázené zpěvy a tanci.
Před slunce západem však opět kočáry opustily naše prérie, které následně utichly k večernímu spánku. Bledé tváře splnily svůj slib, zbavit se zlých předmětů, a naše příroda se od včerejšího večera opět probouzí k životu a láká zvířenu svou hojností i rozmanitostí.
Odvážným činem, který byl pro ně velmi bolestný, bledé tváře dokázaly, že jim záleží i na naší existenci a upevnily tak naše přátelství. Jako výraz díků jsem jim darem věnoval košík hub k rychlé přípravě na ohni.

Bledé tváře večer ještě nějaký čas společně sázely na své druhy při plnění různých disciplín, ale již v krátké době nastoupily noční posilující část dne pod ochranou indiánských talismanů.

Den Šestý

22. srpna 2015 v 23:09
Dnešního rána jsem byl nucen se obrátit na naše bledé bratry s prosbou o POMOC.
Na včerejší radě starších byl řešen problém dalšího přežití indiánů. Za dobu přátelství mezi bledými tvářemi a indiány došlo na našich prériích k úbytku bizonů. Magické předměty, do kterých bledé tváře mluví, svými zlými účinky ničí přírodu, z které čerpáme naši obživu.
Bledé tváře dostali možnost do dnešní noci vyjádřit svůj soucit s mým lidem a pomoci mu k přežití tím, že se po zbývající dobu pobytu zbaví prokletých předmětů.
Bledé tváře dnešní den naplnily porovnáváním svých fyzických sil v disciplínách západního kontinentu jako rýžování zlata, udržení potravin v tvrdých podmínkách, přesun tekutin na delší trať a v krátkém čase.
Po dlouhém jednání se naši bledí bratři rozhodli podpořit indiánský styl života a přizpůsobit mu své potřeby. Na znamení souhlasu a pokračování našeho přátelství bylo vypáleno 60 vonných hůlek na našem posvátném místě.
Oslavování našeho bratrství bude pokračovat i další den, kdy se chystá před country saloonem velká slavnost. Všichni bychom se společně měli potkat ve druhé hodině po poledni.
Bratři a rody bílých bratří přijedou shlédnout naše bohatá loviště a užijí si s námi hluboké lesy a daleké výhledy. Ke konci slavnosti budou zlé předměty předány stařešinám jednotlivých rodů, kteří je přemístí dále od indiánské kultury.
Těšíce se na nový východ slunce.

Váš Šaman rodu Čejenů.

Den Pátý

22. srpna 2015 v 10:18
Tento den jsme naše bratry odměnili darem "Lapače snů". Tento předmět po staletí využíváme pro citlivé duše, které po nocích navštěvuje mnoho snů. Je to velmi užitečný předmět, který umožní bojovníkům prožít pokojnou noc tím, že zabrání zlým snům, aby oslabily bojovníkovu duši.
Bledé tváře se tento den v druhém půldni věnovali skládání tajné zprávy, která byla vložena do mnoha políček a ke zjištění správného znění bylo třeba zdolávat rozličná cvičení.
Po úspěšném luštění došlo k výrobě "Lapače snů". Byl jsem ohromen vkusem, fantazií a precisností, s kterou naši bratři jednotlivé talismany připravili. Již v noci kouzlo talismanů chránilo jejich klidný spánek.
Po večerním pokrmu se bílý dům otřásal muzikou a bledé tváře se vrhaly do skupinových tanců.

Ať i nadále Manitou bdí nad naším krajem.

Den Čtvrtý

21. srpna 2015 v 10:37
Toho dne nám Manitou seslal slunečný, ale velmi větrný den. V tomto dni na našich prériích vlasy vlají a do uší se tlačí meluzína.
Bledým tvářím tento den jistě vyhovoval. Jejich ranní rituály probíhaly jako obvykle.
Posíleni polední krmí a odpočinkem vyrazily bledé tváře na lov. Naše pastviny oplývají velkými a zdravými stády bizonů. Těchto darů využili naši bledí bratři a v jednotlivých tlupách si nalovily dostatek velkých kusů. Lovení zvládali celkem zručně. Ulovené bizony však neporcovali přímo na pláni, jak to dělá můj lid, ale přepravovali je na určité místo. Jelikož v tomto nejsou bratři zrovna zkušení, přemístění velkých mrtvých kusů do přípraven masa jim dělalo obzvláště problém.
Večer si už ale užívali výsledků svého snažení, protože na jejich jídelních miskách se podávala jakási kaše žluté barvy s kousky nasekaného masa v kulatých plátcích. Navíc měli jakýsi sladký pokrm připravený z těsta a plodů stromu jabloně.
Večer si všichni k uklidnění těla i duše v bezpečí bílého domu lámali hlavu rozličnými otázkami. Hádání správných odpovědí jistě plní jejich mysl novým poznáním, které v příštích dnech využijí ke svému prospěchu. Zatím všechna jejich úspěšná snažení posouvají železnou stezku přes území mého lidu dále na západ do země, kam dosud nikdo z mého lidu nepronikl.

Zklidněni a naplněni svými úspěchy pak odešli všichni na svá lože.

Den Třetí

20. srpna 2015 v 12:58
Jsem Šamanem lidu Čejenů již mnoho dlouhých zim. Velký Manitou mne obdařil mnohými schopnostmi a pravidelně se mnou rozmlouvá. Dnes mi však není zcela jasné, proč tyto bledé tváře seslal do našeho života. Celkem se jich na našem území objevilo 58 kusů menšího vzrůstu a 8 kusů většího vzrůstu.
Svůj úmysl nám při prvním setkání vyjevily. Zdá se, že jejich dary a slib železného oře by nám mohly přinést mnoho dobrého.
Zatím se každý jejich nový den vyznačuje velkou činorodostí a jistou pravidelností.
V ranních hodinách se společně protahují kolem obydlí. Následně si krátce posílí tělo rozmanitým jídlem a zůstávají v obydlí za pění mnoha rozličných písní. Jako doprovod k jejich melodiím používají dlouhý černobílý hudební nástroj. Ještě před hlavním jídlem dne se opět všechny bledé tváře objeví venku a učí se společné tance na melodie, které jsem předtím slyšel z vnitřku obydlí. Když stojí slunce nejvýš, jejich dům se zklidní, ale po chvíli se ozývají znovu melodie v cizích jazycích.

Když slunce klesá k druhé půli dne, opět se mnoho tváří objeví venku. Tentokrát se pravděpodobně vydaly na lov. V počtu tří lovců vybíhali do okolí a na trase se zastavovali na osmi stanovištích, kde podstupovali nějaké zkoušky. Zdálo se, že všichni v daných zkouškách obstáli, neboť po slunce západu se údolím ozýval radostný jásot všech. Svůj úspěch oslavovali také u společného ohně, na němž opékali nějaké kousky, patrně části ulovených zvířat.

Jelikož já a můj lid všechno toto počínání bedlivě sledujeme, rozhodla Rada starších, že bledé lovce odměníme. Na našem posvátném místě jsme zanechali pro každého bledého bratra i sestru jeden kouzelný předmět, který jim osvítí další cestu a bude střežit klidnou noc.
Bledé tváře naši důvěru opět nezklamaly a projevily svou statečnost i pod pláštěm tmy a za svitu nekonečného množství hvězd.

Tuto noc stateční bratři spali pokojně a do dnešního rána se budili o něco později než obvykle.

Den Druhý

19. srpna 2015 v 10:41
Z bílého domu zní do údolí a širokého okolí spousta libých melodií, které můj lid lákají přijít blíže. K melodiím naši noví bratři přidávají řeč těla, kterou s radostí pozoruji a snažím se ji napodobovat, když sleduji, jak před jejich obydlím hýbají všemi končetinami. Jejich znaky mi zatím nedávají žádný smysl.
Po velkém denním jídle bledé tváře opět vyšly před obydlí. Poznaly již, jak velkým bohatstvím naše zem oplývá a snažily se v jednotlivých tlupách získat co nejvíce drahých kamenů po překonání překážek, které představovalo znakování a bezpečné minutí nebezpečných "pakanů".
S úžasem mé staré oči pozorují boj mezi čtyřmi železničními společnostmi, což jsou tlupy, které se snaží postupovat do nitra našeho území a staví železné stezky pro věčného oře. Nesou jména jako: Žluklé dráhy, Modří banditi Inc., Divoký express železnice s.r.o., WWNBE (Whired Wild New Beam Enterprises).
Po západu slunce se bílý dům otřásal, již ne tak libými melodiemi, nýbrž tóny připomínající rychlé a nepravidelné rány hromu s přidáním blesků. Když jsem přišel blíže, shledal jsem, jak se bledé tváře otřásají v nepravidelných trhavých pohybech, jakoby požily nějaké zdraví škodlivé byliny nebo do nich vstoupil zlý duch.


V dnešním denním světle jsem s radostí zřel, že jsou jejich tváře opět radostné, šťastné a vyrovnané, což mé staré srdce naplňuje radostí.